ontwerpen

Als architectenbureau is ontwerpen één van onze hoofdactiviteiten. Met oog voor duurzaamheid, techniek en kostenbeheersing bedienen wij graag particulier en professional met onze ontwerpervaring. Dat kan bijvoorbeeld met een inspirerende schets, een compleet ontwerp of haalbaarheidsstudie. Na een kennismaking doen we u graag een vrijblijvende aanbieding.

bouwkundig tekenwerk

De schakel tussen het ontwerp en de bouw is een adequate technische uitwerking. Bouwkundig tekenwerk doen we niet alleen voor onze eigen projecten, maar ook voor andere architecten en (bouw)partners zoals aannemers. In iedere fase van een project kunnen wij u professioneel ondersteunen.

vergunningen

U kunt bij ons terecht voor allerlei vragen rondom vergunningsvrij bouwen, omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen. We kunnen voor u de (on)mogelijkheden in kaart brengen en zonodig ontwerp- en/of tekenwerk uitvoeren en de aanvraag coördineren.

bouwvoorbereiding en -begeleiding

Om uw bouwplannen gerealiseerd te krijgen is een goede bouwvoorbereiding nodig voor een succesvolle prijs- en contractvorming met een aannemer. Wij kunnen u daarbij ondersteunen met het maken van bijvoorbeeld bestektekeningen en een technische omschrijving. Ook kunnen wij u adviseren bij de selectie van aannemers en de prijsafspraken die u daarover maakt. Wanneer de bouw daadwerkelijk in beeld is kunnen wij daarvoor de nodige werktekeningen opstellen en/of controleren en de begeleiding van de bouw op ons nemen om u te ontzorgen.

samenwerken

Voor een geslaagd project is een goede samenwerking essentieel. Een goed ontwerp komt tot stand door de samenwerking tussen ontwerper en opdrachtgever. Voor de technische uitwerking is de integratie van onder andere constructie- en installatieadvies noodzakelijk en met het oog op de realisatie is de samenwerking met aannemers, onderaannemers en andere betrokkenen van groot belang. In alle verschillende fasen van het proces is samenwerking de schakel tot succes en brengen wij graag die schakel tot stand.

zelfbouw

Uit ervaring weten wij dat het heel prettig is om - wanneer je over voldoende kennis beschikt - een (ver)bouwproject zoveel mogelijk zelf te coördineren of zelf uit te voeren. Wanneer u daarvoor ondersteuning nodig heeft kunt u bij ons terecht met vragen over aanpak, voorbereidingen, materiaalgebruik, uitvoering, etc.. Zo kunnen we voor u de zelfbouwpartner zijn die u ‘op maat’ adviseert.

burovanplan

Hoofdstraat 8

9315PB Roderwolde

tel.: 050 8512705

email: info@burovanplan.nl

Herestraat 113

9711LG Groningen

tel: 06 22494287